PRECES ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Patērētāja tiesības

Fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību (tālāk tekstā – patērētājs) saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” par distances līgumu 19. punktu var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt iegādāto preci 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma izdarīšanas brīža.

Lai izmantotu minētās atteikuma tiesības, Jums ar paziņojumu par lēmumu atteikties no iepriekš minētā distances līguma ir jāinformē SIA “RG Development” elektroniski, nosūtot iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot iesniegumu uz adresi Rudzu iela 25, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija.

Iesnieguma nosūtīšana noteiktajā termiņā atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām saistībā ar attiecīgo distances līgumu. Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā no atteikuma veidlapas vai iesnieguma nosūtīšanas (elektroniskās vēstules nosūtīšana vai pasta zīmogs) atgriezt preci pārdevējam. Pēc preces atgriešanas pārdevējs novērtē preces atgriešanas stāvokli un sagatavo dokumentu par naudas līdzekļu atgriešanu un nosūta to atbildes veidā elektroniski vai uz norādīto adresi. Ja patērētājs apstiprina dokumenta par naudas līdzekļu atgriešanu saturu, pārdevēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc patērētāja apstiprinājuma saņemšanas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu.